Groot onderhoud orgel het Morgenlicht.

De afgelopen vier weken heeft het orgel (info over het orgel) een grote onderhoudsbeurt gehad. De heer Geurt de With van de orgelbouwer Hendriksen en Reitsma uit Nunspeet heeft dit uitgevoerd. Hij werd hierbij geassisteerd door vrijwilligers uit onze gemeente.
Alle 1368 pijpen zijn uit het orgel genomen en schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. Van de grootste pijp (2,5 meter) tot en met het kleinste pijpje (8 mm). Bij de onderdelen van de tongwerken was een zekere mate van oxidatie opgetreden. Met geduld en vakmanschap zijn deze tongwerken schoongemaakt. Verder zijn de registratiemechanieken nagezien en zo nodig beter gangbaar gemaakt.  De klaviatuur is schoongemaakt en de toetsen zijn opnieuw afgeregeld. Van alle pijpen is de intonatie gecontroleerd. Storende onregelmatigheden in aanspraak en klankgeving werden verholpen. Ook vond er een  generale stemming van het orgel plaats.
We kunnen concluderen dat het orgel na 20 jaar intensief gebruik wel toe was aan een flinke opknapbeurt. Door de inzet van vrijwilligers kon een aanzienlijke besparing in de  kosten worden bereikt. In dit verband wil ik Peter Nieuwenhuis en onze koster Albert Altena bedanken voor hun hulp. Zoals we van hem gewend zijn was de catering door de koster prima voor elkaar. Verder willen wij onze grote erkentelijkheid uitspreken aan het adres van Robert Derks. Het was al langer bekend dat hij een groot liefhebber is van orgels. Reeds aan het einde van het vorig jaar heeft hij voor deze periode twee weken vakantie opgenomen voor de assistentie van de orgelbouwer. Die was maar wat blij met deze kracht. Tussendoor heeft Robert een uitgebreide fotoreportage gemaakt van de werkzaamheden. Deze foto’s zijn hieronder te zien.
We spreken de hoop uit dat ons fraaie orgel weer vele jaren in staat zal zijn om de gemeentezang te begeleiden.
Namens het College van organisten,
Arie Vreugdenhil