Tieners van Toen

Wie zijn de “Tieners van Toen”?

De naam al spreekt voor zichzelf. Merendeel van deze ‘Tieners’zijn opgegroed in de jaren 1940-1960. Het is een gezelligheidsclub van mensen die veelal uit het arbeidsproces geraakt zijn. (door leeftijd, werkloosheid o.d)

Al enkele jaren organiseren dames uit de drie kerkelijke gemeenten van GKV Hardenberg-Baalder en GKV Baalderveld O/Z  elke maand voor deze club een bijeenkomst. Populair gezegd: een zgn. COC (Christelijk Ontmoetings Centrum) t.b.v. tieners uit de jaren 1940-1960 van de 3 plaatselijke GKV’s.

In de respectievelijke kerkblaadjes zullen deze bijeenkomsten nader aangekondigd worden

Voor elke maand staat er wel wat op het programma. We beginnen met koffie en wat lekkers erbij, er wordt gepraat en gelachen.

Enkele indrukken uit 2015

In september 2015 heeft Wim Ensink ons iets verteld over zijn kampverleden in de jaren 1940-1945. Vooral in deze tijd van een wereld vol onrust een inspiratie voor om ons als Christen te laten zien, dat onze Schepper en Verlosser betrouwbaar, barmhartig, liefdevol voor Zijn kinderen wilt zijn.

Anne Nap heeft in de maand oktober veel over zijn voormalig werk bij de politie verteld, wat er op je afkomt als er een bankkraak wordt gepleegd, en waar je als rechercheur rekening mee moet houden om het tot een goed einde te brengen.

Op woensdag 18 november heeft Ron Goosselink een foto presentatie laten zien op de beamer.

We hebben allemaal de foto’s in de kerk kunnen bewonderen maar dat is lang niet alles wat Ron te bieden had. Ook torren en kevers, vlinders en libellen in de mooiste kleuren, en het enthousiasme waarmee hij vertelde over zijn hobby, de tijd dat het kost om een goede plek vinden met goed licht , en geen hinder van takjes of blad. En met zoveel liefde voor de Schepper van dit alles.

Elk jaar wordt er ook een kerstmaaltijd door de dames georganiseerd.

Bij voldoende animo worden er zo nu en dan ook uitjes naar een tentoonstelling o.i.d. georganiseerd.

Kortom een club van broeders en zusters die het onderling contact met leeftijdsgenoten hoog in het vaandel hebben staan.

 

Bent U nieuwsgierig geworden en wilt U de gezelligheid met Uw leeftijdgenoten proeven schroom dan niet een ontmoeting te bezoeken

Fotoalbums bekijken?? Klik hier.....