Korte historie


 

De Voorgeschiedenis van de gereformeerde kerk (vrijg.) te Hardenberg in chronologische volgorde:

1945 - Vrijmaking in Hardenberg. Start met 203 zielen. Eerste vergaderruimte wordt gevonden in een voormalige "bewaarschool" aan het Middenpad, welke ook als zodanig dienst had gedaan in de eerste jaren na de Doleantie. (Foto links : Het afgebroken kerkje met witte gevel)

1965 - Ingebruikname "Petrakerk" - 474 zielen. (zie foto rechts)

1983 - De grens van 1000 zielen gepasseerd! Er wordt een commissie ingesteld om de mogelijkheden en wenselijkheden van kerkbouw en -splitsing te onderzoeken.

1984 - Invoering dubbele kerkdiensten - 1025 zielen.

1985 - Besloten wordt: 1. omstreeks 1990 een tweede kerkgebouw te realiseren t.b.v. de wijk Baalder/Baalderveld, met eenzelfde capaciteit als de "Petrakerk" (t.z.t. dubbele diensten, gevolgd - indien nodig - door uitbreiding of een derde gebouw) 2. het zogenoemde terrein "Stoel" aan te kopen van de gemeente Hardenberg; 3. een spaaractie te starten onder het motto: "Geef elkaar de vijf!" (f 5,00 per adres per week).

1987 - Een "programma van eisen" wordt vastgesteld, een bouwcommissie wordt ingesteld en opdracht wordt verleend aan architect J. Mars te Delfzijl 1988 t/m 1990- Voorbereiding en besluitvorming bouwplannen; meerjarenramingen. Globale lijn: f 1 miljoen sparen, *f 2 miljoen lenen.

1991 - In maart van dit jaar werd begonnen met de bouw van het tweede kerkgebouw. Op 6 en 13 december werd ons nieuwe kerkgebouw het "Morgenlicht" feestelijk in gebruik genomen. zielental ca. 1470, van wie ruim 900 in de wijk Baalder/Baalderveld (voortaan geheten: Wijk Hardenberg-Oost; het andere deel der gemeente heet voortaan Wijk Hardenberg-Centrum )

1993 - Op 1 januari 1993 instituering gemeente Hardenberg-Oost.

1999 - Door gestage groei werd de gemeente Hardenberg Oost werd opgesplitst in: gemeente Hardenberg- Baalder en de gemeente Hardenberg- Baalderveld .

2006 - Op 1 juli van dit jaar werd ook de gemeente Hardenberg-Baalderveld gesplitst in Hardenberg-Baalderveld/Oost en Hardenberg-Baalderveld/Zuid.
Sinds die tijd maken drie kerkelijke gemeenten gebruik van het kerkgebouw " Het Morgenlicht".